Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.vlasy24.sk sa považujú za záväzné. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky cez telefón platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.vlasy24.sk v deň objednania tovaru. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný.
 

Prevádzkovateľ:

Najdlhšie vlasy s.r.o
Baničova 518/1,
Nitra 949 11
vlasy24@vlasy24.sk

IČO: 50806173

Bankové spojenie:
Slovensko (EUR)
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 2836 3102 (SLSP)
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Spoločnosť Najdlhšie vlasy s.r.o je zapísaná v
Obchodnom Registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 42937/N

 Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk

 
2. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach www.vlasy24.sk sú s DPH 20%.
Súčasťou každej dodávky je daňový doklad. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia až do odvolania alebo do vypredania zásob. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však už máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú Ste objednávali bez ohľadu na zmeny cien.
 
3. Vybavenie objednávky
Naša spoločnosť dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho overenie objednávky prostredníctvom emailu alebo telefónu.
Objednávať môžete aj telefonicky na uvedenom tel. čísle v pracovné dni od 10:00 - do 17:00.
Všetky objednávky prijaté do 12:00 hod. expedujeme ten istý deň ako boli prijaté.
 
4. Dodacie podmienky
Objednaný tovar doručujeme ako dobierku prostredníctvom kurierskej služby GLS alebo Kuriéra Slovenskej Pošty. Objednaný tovar expedujeme ihneď. Tovar uvedený v Akciovej ponuke (platí do vypredania zásob) expedujeme v deň prijatia objednávky alebo v najbližší pracovný deň. Ak sa doba vyexpedovania predĺží budeme Vás o tom informovať. Tovar bude doručený na Vami požadovanú adresu vyplnenú v objednávkovom formulári . Priemerná doba doručenia je 48 - 72 hodín.
Všetky objednávky do 15,- € je nutné vyplatiť vopred na náš účet.
 
5. Doprava
Vaše objednávky posielame na dobierku kurierskou službou GLS doplatok +5,-€, alebo slovenskou poštou +5,-€.
Výmena odtieňa posielame kurierskou službou GLS +6,-€, alebo sl. poštou doplatok + 4,-€.
Je nutné napísať, za aké vlásky si prosíte vymeniť spolu s vláskami čo budete posielať.
Ak pošlete vlásky a nespĺňate obchodné podmienky účtované Vám bude + 6,-€.
Všetky objednávky nad 100,-€ posielame automatický kuriérom GLS +6 €.
 
6. Záruka a reklamácia
Záruka začíná plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov rovnako ako v normálnom kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

K reklamácii  a k výmene odtieňa je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Ako kupujúci máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Ako predávajúci sme povinní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Vám ako spotrebiteľovi všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Ako spotrebiteľ ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Váha a dĺžka vlasov je ( spolu so sponkami ) a môže sa hýbať - alebo + 5 - 7%.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu.
 
7. Záruka vrátenia peňazí
Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebrania zásielky, (nie dobierkou). Tovar musí byť nepoškodený, neporušený a neskúšaný v pôvodnom obale a bez známok použitia. Vlasy nevymieňame a nevraciame späť ak nie sú vlasy v pôvodnom balení a je prestrihnutá alebo poškodená hygienická šnúrka, alebo papierik. NAKOĽKO JE TO HYGIENICKÝ TOVAR. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo poštovým poukazom na účet, alebo adresu. Ako predávajúci nie sme povinní vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto článku všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako nám je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne použitý. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese vlasy24@vlasy24.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy vedený vyššie v týchto obchodných podmienkach. K odstúpeniu od zmluvy na preukázanie zmluvného vzťahu priložte fotokópiu dokladu o kúpe.

 
8. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii je potrebné sa riadiť reklamačným poriadkom predávajúceho.
 
9. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu alebo zmazanie telefonicky alebo e-mailom.
 
10. Zrušenie objednávky
Objednávku môžete stornovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebola ešte vyexpedovaná. Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje na Vás.
 
11. Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Prípadne spory medzi Najdlhšie vlasy s.r.o a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpenie k mimosúdnemu riešeniu sporu Najdlhšie vlasy s.r.o doporučuje Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Najdlhšie vlasy s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie.

ODR platforma: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 Obsah tohto internetového obchodu je chránený autorským zákonom. Kopírovanie a publikovanie akejkoľvek časti stránky bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

  
Obchodné podmienky platia od 5.9.2023