Kontakty

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

 

Prevádzkovateľ:

Najdlhšie vlasy s.r.o
Baničova 518/1,
Nitra 949 11

IČO: 50806173

Bankové spojenie:
Slovensko (EUR)
Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 2836 3102 (SLSP)
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Spoločnosť Najdlhšie vlasy s.r.o je zapísaná v
Obchodnom Registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 42937/N

 Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk