Vlasy24.sk
Dnes je 4.Marec 2024
meniny m Kazimr, zajtra Fridrich
Registr�cia
Ako nakupova?
Obchodn� podmienky
O spoloenosti
�vod V�etko o clip-in Vzorkovn�k farieb Clip-in Kerat�n Micro-ring Kontakt
Clip-in vlasy
Clip In vlasy 45 cm
Clip In vlasy 50 cm
Clip In vlasy 50 cm - tandard
Clip In vlasy 50 cm - Extra
Clip In vlasy 50 cm - Extra hust
Clip In vlasy 60 cm - tandard
Clip In vlasy 60 cm - Extra
Clip In vlasy 60 cm - Extra hust
Clip In vlasy 70 cm
Clip In vlasy 70 cm - Extra
Clip In vlasy 90 cm
Clip In vlasy 90 cm - Extra
Clip In cop
Clip In jednopsov

Chcem by? informovan� e-mailom o z3av�ch a novink�ch.

Registrcia

daje o Vs (* povinn daje):

 Meno: *

Priezvisko:

*
Ulica a slo: *

Mesto:

*

PS:

*

tt:

*

V telefn:

*

Fax:

E-mail:

*

IO:

DI:

I DPH:

Prihlasovacie daje pre vstup do virtulne obchodu:

Prihlasovacie meno:

*  

Prihlasovacie heslo:

*

Kontrola hesla:

*

 * povinn daje pre vyplnenie

Prosm tajte pozorne !

Do formulra vyplujte len pravdiv informcie.
Prevdzkovate si vyhradzuje prvo nekorektne vyplnen formulr ignorova
a nepovoli prstup do virtulnho obchodu.

Odoslanm registrcie shlaste s obchodnmi podmienkami uverejnenmi na naej strnke a shlas so spracovanm osobnch dajov pre ely dokonenia objednvky.


Ko��k

0,00     ( 0,00 Sk )

Ko��k / Objedn�vka
100% 1udsk� Remy vlasy
V�etko skladom - odosielame ihnei
Expresn� dorueenie
Naposledy prezeran�
@ 2009 Vlasy24.sk. V�etky pr�va vyhraden�. Webdesign, webhosting.
Poeet pr�stupov: 2664882

Na na�ej webovej str�nke pou��vame r�zne s�bory cookies za �eelom zabezpeeenia jej 3ah�ieho pou��vania a vyhodnocovania. Viac o pou��van�ch s�boroch cookies a mo�nostiach ich deaktiv�cie sa dozviete na str�nke Obchodn� podmienky